Cung cấp tủ điện cho Công ty TNHH TMD Gia Lộc

Cung cấp tủ điện cho Công ty TNHH TMD Gia Lộc tại cụm công nghiệp Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương.

Tại dự án này DIC thực hiện hạng mục. Cung cấp tủ bảng điện nhà xưởng và nhân công lắp đặt.

Một số hình ảnh tại dự án: