Thi công, lắp đặt hệ thống cơ điện nhà xưởng Công ty TNHH Haivina Hải Dương

Tên dự án: DIC cung cấp hệ thống tủ điện cho Công ty TNHH Haivina Hải Dương
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần đầu tư DIC

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, tủ điện tổng, tủ điện tầng, tủ điện pccc

Thời gian thực hiện: 01/2017 – 04/2017 Giá trị dự án: 2 tỷ VND