DIC cung cấp hệ thống tủ điện tụ bù cho Công ty cổ phần bao bì VLC

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bao bì VLC
Địa chỉ: Lô D1 – Khu công nghiệp Tràng Duệ – Huyện An Dương – Hải Phòng
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư và phát triển công nghệ DIC
Hạng mục cung cấp: Tủ điện tụ bù
Thời gian thực hiện: 03/2019
Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm DIC cung cấp cho dự án: