Cung cấp tủ điện tổng, phân phối cho nhà máy giai đoạn 2 ToTo, khu công nghiệp Thăng Long – Đông Anh

Tên dự án: Cung cấp tủ điện tổng, phân phối cho nhà máy giai đoạn 2 ToTo

Chủ đầu tư: Nhà máy giai đoạn 2 ToTo Khu công nghiệp Thăng Long – Đông Anh

Được sự tin tưởng của chủ đầu tư, DIC cung cấp tủ điện tổng và tủ điện phân phối cho toàn bộ nhà máy

 

Hình ảnh tủ điện tại dự án
   
Hình ảnh tủ điện tại dự án
   
Hình ảnh tủ điện tại dự án
Hình ảnh tủ điện tại dự án
Dự án đã cơ bản hoàn thiện công tác vận hành chạy thử và bàn giao đưa vào sử dụng.