DIC cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc nước bể bơi kinh doanh tại Hải Phòng

DIC vừa triển khai gói cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc nước bể bơi kinh doanh tại Thủy Đường- Thủy Nguyên- Hải Phòng.
Một số hình ảnh tại dự án:

Hình ảnh do DIC thực hiện

Hình ảnh do DIC thực hiện

Hình ảnh do DIC thực hiện


Hình ảnh do DIC thực hiện

Hình ảnh do DIC thực hiện