Bình lọc cát van đỉnh

Mô tả

Đường kính D400-D1200 ( E400-E1200)

Áp suất hoạt động tối đa 36psi/2.5 bar
Nhiệt độ tối đa 45°C
Kết nối tiêu chuẩn