Bình lọc van đứng

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

  • Đường kính D400-D1200 ( E400-E1200)
  • Áp suất hoạt động tối đa 36psi/2.5 bar
  • Nhiệt độ tối đa 45°C
  • Kết nối tiêu chuẩn