THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HÓA

  Với đội ngũ kỹ sư tự động hóa chuyên môn trình độ cao, chúng tôi luôn đáp ứng được các yêu cầu về hệ thống công nghệ lắp đặt dây chuyền tự động hóa, chế tạo jig kiểm tra lỗi sản phẩm, máy cấp phôi tự động, robot công nghiệp, máy hàn tự động, tay gắp phôi, sản phầm tự động…

            Phấn đấu trở thành công ty trong lĩnh vực chế tạo dây chuyền tự động hóa lớn nhất Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của các  doanh nghiệp trong và ngoài nước

 

Kết quả hình ảnh cho máy cấp phôi tự động

 

Hình ảnh có liên quan

 

Hình ảnh có liên quan

 

Hình ảnh có liên quan

 

Hình ảnh có liên quan