Đường trượt nước cảm giác mạnh

Mô tả

Đường trượt nước cảm giác mạnh với nhiều dạng chơi khác nhau gồm: máng trượt xoắn, máng trượt thẳng, máng trượt dạng ống, máng trượt lơi. Tất cả các máng trượt nước được kết hợp với nhau tạo thành bộ liên hoàn máng trượt nước. Bộ liên hoàn máng trượt bằng nhựa composite có thể đặt trên bờ hoặc dưới nước. Tại các công viên vui chơi nước sẽ có những đường trượt ống trượt nước cảm giác mạnh dành riêng cho hồ bơi chơi máng trượt nước.