Đường trượt cầu vồng

Mô tả

Đường trượt  cầu vồng cũng là loại cầu trượt vui chơi công viên nước rất cổ điển, có thể thiết kế theo nhiều kiểu, thường là 3 ~ 10, có thể trượt trên thân hoặc trên thảm nổi. Hàng loạt đường trượt nhỏ thú vị sẽ được thiết kế ở giữa đường trượt, người tham gia sẽ vượt qua từng cái một lao về điểm cuối cùng. Chiều cao của cầu trượt có thể từ vài mét đến hàng chục mét, cầu trượt thường dùng có chiều rộng bên trong là 0,6 mét, sử dụng nhiều tổ hợp.