Bình lọc cát công nghiệp

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

  • Đường kính EL1200-EL2500 ( EL1200-EL2500)
  • Áp suất hoạt động tối đa 36psi/2.5 bar
  • Nhiệt độ tối đa 45°C
  • Kết nối tiêu chuẩn