Bình lọc cát van ngang

Mô tả

Đường kính ES525-ES1200 ( ES525-ES1200)

Áp suất hoạt động tối đa 36psi/2.5 bar
Nhiệt độ tối đa 45°C
Kết nối tiêu chuẩn