Bạch tuộc bay – Octopus Rides

Mô tả

Bạch tuộc bay – Octopus Rides
Số người: 30 người
Công suất: 20kw
Cao: 5.5m
Kích thước xung quanh: 11*11m

Bạch tuộc bay là một loại trò chơi giải trí trong hình dạng của một con bạch tuộc. Năm đến tám cánh tay gắn với trục trung tâm quay và di chuyển lên xuống ngẫu nhiên, trong khi carbin ở cuối cánh tay, hoặc được gắn trực tiếp vào cánh tay hoặc cố định trên các chữ thập quay, quay tự do hoặc giữ nguyên vị trí, tùy thuộc vào chính xác loại hình đi xe. Mỗi chuyến đi của Octopus có các cánh tay gắn ở giữa chuyến đi. Phần giữa của chuyến đi hoặc tâm sẽ di chuyển bằng cách nào đó. Hầu hết các trò cưỡi bạch tuộc yêu cầu khách cao từ 1m trở lên mới được chơi mà không có người lớn; trẻ nhỏ hơn phải có người lớn đi cùng.