Cầu trượt – Kid’s slide

Mô tả

Thiết kế và tuỳ chỉnh theo mong muốn của khách hàng.