Cung cấp tủ điện xử lý nước thải cho nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm – Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm được khởi công xây dựng ngày 08/05/2014 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Đây là gói thầu B, cùng với các gói thầu khác thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn .
Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 30,8 tỷ Yên Nhật tương đương 5.209,9 tỷ đồng Việt Nam, trong đó bao gồm 22,4 tỷ Yên Nhật vốn vay ODA Nhật Bản (chiếm 73% tổng mức đầu tư) và 1.409,2 tỷ đồng Việt Nam vốn đối ứng (chiếm 27% tổng mức đầu tư). Dự án bao gồm các Hợp phần: (i) Thoát nước mưa và thoát nước thải, (ii) Xây dựng Khu Tái định cư cho Hợp phần Thoát nước mưa, thoát nước thải, (iii) Quản lý chất thải rắn, (iv) Xây dựng Khu tái định cư cho Hợp phần quản lý chất thải rắn.

Tại dự án này DIC thi công hạng mục: cung cấp tủ điện xử lý nước thải cho nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm- Hải Phòng.
– Hiện tại đã được đưa vào xử dụng.
Một số hình ảnh của tủ điện: