Vòi phun bán cầu nước

Mô tả

Sự khác biệt với vòi phun quả cầu nước là các đầu phun nước chỉ chiếm nửa trên của quả cầu. Hoạt động cơ bản giống như trong quả cầu nước , nghĩa là các đĩa nước được ghép với nhau tạo ra quả cầu nước như một kết quả quang học. Ngoài ra còn có nhiều loại kích thước để sử dụng cho đài phun nước nhỏ trong nhà hoặc đài phun nước trang trí lớn ngoài trời .

Bán cầu nước trong một số văn phòng