Tên lửa bay – Self-control Plane Rides

Mô tả

Tên lửa bay – Self-control Plane Rides
Số người: 16
Công suất: 14kw
Cao: 7.8m
Kích thước xung quanh: 10*10m

Tên lửa bay là trò chơi trẻ em phổ biến có thể tự điều khiển đi lên xuống. Với cấu tạo thường có 6, 8 hoặc 12 cánh tay đòn hướng tâm được cố định quanh trục trung tâm và ở cuối mỗi cánh tay có gắn một cabin hình tên lửa. Về sức chứa, mỗi tên lửa có thể chứa hai người. Để thêm phần thú vị, người lái có thể nhấn các nút hoặc điều khiển cần gạt trên các mặt phẳng, cho phép các cabin nâng lên hoặc hạ xuống.