Đài phun nước lập trình UBND thành phố Hải Phòng

Được sự tin tưởng UBND thành phố Hải Phòng đã giao cho DIC tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt toàn bộ hệ thống đài phun nước nghệ thuật.
Một số hình ảnh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

DIC luôn đem lại những sản phẩm chất lượng và có tính thẩm mỹ cao nhất đến chủ đầu tư./.