Dự án tủ điện thành phố Sơn La

Tên dự án: DIC cung cấp hệ thống tủ điện cho Showroom ô tô thành phố Sơn La

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ DIC

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, tủ điện tổng, tủ điện tầng

Thời gian thực hiện: 09/2017 – 01/2018

Giá trị dự án: 2 tỷ VND